Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ  

1/11/2010

Προστέθηκαν δύο πειράματα:

Α) Εξαναγκασμένη Μηχανική Ταλάντωση (Φυσική Γ΄Λυκείου Θ.Κ.)

Β) Στάσιμα Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα (Φυσική Γ΄ Λυκείου Θ.Κ.)
14/12/2006

Προστέθηκε 1 πείραμα :

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MULTILOG13/4/2006

Προστέθηκαν 2 πειράματα :

Α)Μελέτη της Αρχής διατήρησης της ορμής

Β)Ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος11/1/2006

Η πρώτη ανάρτηση της Ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο