ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ : Ενιαίο Λύκειο Τεγέας Τ.Κ. 22012

Τηλέφ. : 2710-557 205

Fax      : 2710-557 403

e-mail   : mail@ekfe.ark.sch.gr

Υπεύθυνος :  Γεώργιος Κούγιας-Φυσικός [Περίοδος 2006-2016]

Συνεργάτες (Έτος 2016) :  

                          

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Φ.Ε

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών στο Νομό Αρκαδίας λειτουργεί από το έτος 1997 και στεγάζεται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Ενιαίου Λυκείου Τεγέας. Παράλληλα έχει διαμορφωθεί αίθουσα εργαστηρίου στο 4ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης που εξυπηρετεί επιμορφωτικές δραστηριότητες του ΠΕΚ και του ΕΚΦΕ.

 

Σκοπός :  Είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων και σύμβουλος για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο Νομού.

 

Α.  Το Ε.Κ.Φ.Ε. είναι χώρος :

1.    Mόνιμης έκθεσης εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.

2.    Διαρκούς παρακαταθήκης και διανομής ή δανεισμού του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.    Συντήρησης και επισκευής οργάνων και οπτικοακουστικών μέσων των Λυκείων και Γυμνασίων του Νομού.

4.    Πειραματικής εξάσκησης και ελεύθερων πειραματικών δραστηριοτήτων των μαθητών.

5.    Βελτίωσης, δοκιμής και εφαρμογής νέων πειραματικών διατάξεων και πειραμάτων από τους καθηγητές.

6.    Πραγματοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων για την υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των  Φυσικών μαθημάτων για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους δασκάλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης.

7.    Όπου οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ4 καθώς και οι δάσκαλοι, μπορούν, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, να επισκεφθούν και να συνεργασθούν με τον Υπεύθυνο και τους συνεργάτες του για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σχετικά με την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών μαθημάτων.

8.    Όπου ο Σχολικός Σύμβουλος θα βρει κάθε πρόσφορη τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη στις επιμορφωτικές δραστηριότητές του.

 

Β.   Το Ε.Κ.Φ.Ε. προτιμάται να στεγάζεται σε ένα από τα πρόσφατα διαμορφωθέντα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός , μαζί μ’ εκείνο που ήδη διαθέτουν τα Ε.Κ.Φ.Ε., είναι αρκετός για :

Ø  Πειράματα επίδειξης των Φυσικών μαθημάτων για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Ø  Μετωπικό εργαστήριο, στο οποίο οι μαθητές μιας τάξης ασκούνται κατά ομάδες .

 

Γ.   Στο Ε.Κ.Φ.Ε ορίζεται ως υπεύθυνος

εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ4, που αποσπάται για μία τετραετία σ’ αυτό και έχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ/νσης στην οποία υπάγεται το Ε.Κ.Φ.Ε. Μπορούν να διατεθούν σ’αυτό καθηγητές ΠΕ04 ειδικότητας Φυσικού,Χημικού και Βιολόγου καθώς και να αποσπασθεί εκπαιδευτικός του κλάδου των δασκάλων.